Uczymy już od 34 961 dni
Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 82/2020

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 54/2019 Rektora UEP z dnia 1 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu