Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr 94/2020

w sprawie zasad wykonywania pracy zdalnej