W okresie 03-08.2019 roku w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej w charakterze profesora wizytującego (visiting professor) przebywa prof. Mohammad Reza Lotfalipour z Ferdowsi University Of Mashhad (FUM) w Iranie. 

Profesor Lotfalipour jest pracownikiem Katedry Ekonomii na Wydziale Ekonomii i Nauk Administracyjnych (Faculty of Economics and Administrative sciences), a obszarami jego zainteresowań naukowych są zastosowanie teorii mikroekonomii; energetyka oraz rynek ropy naftowej, prywatyzacja gospodarcza i zagadnienia związane z WTO oraz planowanie gospodarcze.