Obrona pracy doktorskiej mgra Ireneusza Rośka


W dniu 7 czerwca 2016 r., na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, odbyła się obrona pracy doktorskiej mgra. Ireneusza Rośka, pt. Rola kontroli zarządczej w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego - analiza na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego, której promotorem naukowym była dr hab. Kamilla Marchewka-Bartkowiak, prof. nadzw. UEP.