Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych za rok akademicki 2016/2017 odbyła się 20 października 2017 r. pod przewodnictwem JM Rektora prof. dr. hab. Macieja Żukowskiego, prof. zw. UEP. 


Dyplom doktora habilitowanego otrzymało 16 naukowców, dyplomy doktora nauk ekonomicznych wręczono 53 osobom, wśród których znalazł się nasz pracownik - dr Piotr Zygmanowski.