I rata płatna w wysokości 2000 zł do dnia 30 listopada 2016 r.
II rata płatna w wysokości 2000 zł do dnia 30 lutego 2017 r.