Wykłady

Tematyka pieniądza i rynku pieniężnego

 • Bankowość centralna
 • Europejski system pieniężny
 • Mechanizm funkcjonowania rynku walutowego
 • Polityka finansowa państwa
 • Polityka pieniężna

 

Tematyka rynku kapitałowego i pośrednictwa finansowego

 • Alternative investments
 • Analizy giełdowe
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Finanse behawioralne
 • Fundusze inwestycyjne
 • Fundusze hedge
 • Giełda jako instytucja alokacji kapitału
 • Investment and wealth management
 • Inwestycje alternatywne
 • Long-term incentive schemes
 • Nowe usługi finansowe
 • Portfel inwestycyjny
 • Pośrednictwo finansowe
 • Rynek instrumentów pochodnych
 • Rynek kapitałowy i finansowy
 • Rynek pieniężny i kapitałowy
 • Rynki finansowe

 

Tematyka rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i nadzoru korporacyjnego

 • Analiza finansowa
 • Odpowiedzialność i etyka w rachunkowości/Współczesne koncepcje rachunkowości
 • Podstawy rachunkowości finansowej
 • Rachunek kosztów
 • Rachunkowość finansowa
 • Rachunkowość Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rewizja finansowa
 • Sprawozdawczość i auditing
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
 • Zaawansowana rachunkowość finansowa

 

Tematyka skarbowości

 • Poręczenia i gwarancje państwowe
 • Rynek instrumentów skarbowych
 • Zarządzanie długiem publicznym