Konferencja "Współczesne wyzwania polityki finansowej ...po kryzysie... przed kryzysem....", organizowana przez Katedrę Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej UEP oraz Towarzystwo Ekonomistów Polskich.
Patronat nad Konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia oraz Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Marek Belka. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 20 października 2011 r.