Katedra podobnie jak inne w AE powstała w wyniku rozwiązania instytutów w 1991 roku. W naszym przypadku Instytutu Polityki Społecznej, (wyodrębnionego w 1977 r – kierował nim do 1983 r. Prof. Mieczysław Przedpelski a od 1983 do końca Prof. Józef Orczyk) z którego obok KPiPS wyłoniła się również Katedra Socjologii i Filozofii.

Kierownikiem Katedry Pracy i Polityki Społecznej został Prof. Józef Orczyk . Przez dziewiętnaście lat piastowania tego stanowiska przyczynił się do dynamicznego jej rozwoju poprzez dbanie nie tylko o wysoką jakość kształcenia studentów i prowadzenia badań naukowych, ale również tworzenie miłej atmosfery pracy i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej. W efekcie powstał silny zespół 13 osób zaangażowanych w to co robią i czerpiących ze swej pracy przyjemność i satysfakcję.

Potwierdza to m.in. zdobycie w 2009 r. pierwszego miejsca w rankingu katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

W 2010 roku stanowisko kierownika katedry objął Prof. Jan Szambelańczyk.

Na pokreślenie zasługuje wieloletnia międzynarodowa współpraca badawcza pracowników Katedry m.in. z przedstawicielami Uniwersytetu Humboldta w Berlinie i Uniwersytetu Technicznego w Braunschweigu jak również w ramach projektów unijnych (WOLIWEB, EUROCCUPATIONS) oraz liczne wyjazdy zagraniczne (staże naukowe, stypendia, wykłady, konferencje).