Słuchacze studiów otrzymują kompleksową wiedzę z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zapoznają się również z możliwościami starania się o środki unijne przeznaczone na poprawę warunków pracy.
Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych upoważnia absolwentów, do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.
Dodatkowe informacje:

Kontakt: kpips@ue.poznan.pl, tel. 61 854 38 83