Specjalności prowadzone przez Katedrę Ubezpieczeń otwierają przed absolwentami szerokie perpsektywy zawodowe.

Nasi absolwenci w swoim przyszłym życiu zawodowym mogą pracować:

- w branży ubezpieczeniowej jako wysokiej klasy:

 • pracownicy firm ubezpieczeniowych,
 • pracownicy zakladów reasekuracji,
 • pośrednicy ubezpieczeniowi,
 • pracownicy instytucji rynku ubezpieczeniowego (Komisji Nadzoru Finansowego, Biura Rzecznika Ubezpieczonych, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ...),

-  poza branża ubezpieczeniową jako wysokiej klasy:

 • specjaliści bancassurance,
 • risk managerowie dla wszystkich branż gospodarki,
 • specjaliści ds. ubezpieczeń w przedsiębiorstwach,
 • doradcy finansowi,
 • konsultanci firm doradczych,
 • trenerzy firm szkoleniowych,
 • publicyści specjalizujacy się w problamtyce ubezpieczeniowej.

Kończąc nasze specjalności możesz zostać:

 • managerem ds. produktu ubezpieczeniowego,
 • managerem ds. zarzadzania siecią sprzedaży,
 • managerem ds. underwrittingu,
 • managerem ds. likwidacji szkód,
 • managerem ds. reasekuracji,
 • managerem ds. zarządzania finansami,
 • managerem ds. aktuariatu,
 • managerem ds. marketingu,
 • managerem ds. controllingu.