Procedura doktorska na Wydziale Ekonomii

procedura

Procedura doktorska, która obowiązuje w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Ekonomii UEP. 
Załącznik 1 - Wzór kwestionariusza syntezy wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego na Wydziale Ekonomii UEP
Załącznik 2 - Wzór protokołu Zespołu ds. Oceny Wniosku o Wszczęcie Przewodu Doktorskiego
Załącznik 3 - Oświadczenie o samodzielnym napisaniu rozprawy doktorskiej
Załącznik 4 - Oświadczenie o udostępnieniu rozprawy doktorskiej w Bibliotece Uczelni
Załącznik 5 - Wzór syntetycznej informacji o przebiegu publicznej obrony pracy doktorskiej
Załącznik 6 - Propozycja treści uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych