Członkini SKN Kalina Piwońska brała udział w III Międzynarodowym Forum Logistyki w Gospodarce Żywnościowej - IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej AGROLOGISTYKA. Organizowana była ona w dniach 26-28 czerwca 2019 roku przez Katedrę Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie wchodzącą w skład Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Podczas forum poruszano tematy związane ze zrównoważonymi łańcuchami dostaw żywności, rozwojem systemów i standardów jej jakości oraz szerokie spectrum zagadnień wchodzących w skład strategii zrównoważonego rozwoju.
Pierwszą sesję plenarną otworzył prof. Michael Bourlakis, specjalista z Uniwersytetu w Cranfield, który podzielił się swoją praktyczną wiedzą dotyczącą wdrażania innowacji w dziedzinie logistyki i zaopatrzenia przez europejskie sieci supermarketów. Następnie uczestniczki miały okazję wysłuchać Marcela Adenäuera, reprezentanta Wydziału Handlu i Rynków Rolno-żywnościowych w OECD. Prelegent opowiedział o najnowszym, niepublikowanym wcześniej raporcie organizacji dotyczącym ryzyka i niepewności na światowych rynkach żywnościowych. 
Uczestnicy mieli okazję wysłuchać także m.in. Aleksandra Niemczyka z GS1 Polska, który wprowadzał uczestników w nowe metody zarządzania EDI. Opowiedział też o najnowszych zmianach legislacyjnych w Polsce dotyczących obrotu niesprzedaną żywnością z supermarketów.
Na następnej sesji plenarnej zaprezentowany został referat reprezentantki SKN, przygotowany we współpracy z członkinią SKN Ekonomi Zrównoważonego Rozwoju UEP. Adriana Jakowicka i Kalina Piwońska wygłosiły referat pod tytułem: „Nutritional habits among students of public universities in Poznań, Poland”.
Drugi dzień konferencji był okazją do poznania tajników wielkopolskiej produkcji mlecznej. Uczestnicy złożyli wizytę w siedzibie Agro Integracja Sp. z o.o. w Kobylinie, gdzie powitano ich przez burmistrza miasta, a następnie przedstawiciel Agro Integracji opowiedział o dobrych praktykach kooperujących ze sobą producentów spożywczych w Kobylinie. W programie znalazła się wizyta u jednego z producentów mlecznych, który zaprezentował nowoczesne rozwiązania, jakie wykorzystuje w prowadzeniu innowacyjnego gospodarstwa. Pod koniec dnia uczestnicy konferencji mieli okazję do odwiedzenia Spółdzielni Mlecznej w Gostyniu, słynnego w Polsce producenta wyrobów mlecznych.
W czasie konferencji odbyła się uroczysta kolacja, a także liczne przerwy, które stanowiły okazję do zapoznania się z naukowcami oraz osobami ze świata biznesu podejmującymi tematy zrównoważonych łańcuchów dostaw. Wymiana myśli z bardziej doświadczonymi uczestnikami konferencji okazała się doskonałym startem, przygodą, a także źródłem wiedzy i inspiracji dla przyszłych eksploracji naukowych.
Ewa Żmieńka