6.12.2018 - Artykuł autorstwa prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, dr. Jana Wolniaka, prof. nadzw. IBD Business School, dr. Piotra Trąpczyńskiego i dr. Radosława Wolniaka pt. "Title: Friend or Foe? On the Role of Institutional Reforms in the Investment Development Path of Central and East European Economies" został przyjęty do druku w International Business Review (Lista A, 30 pkt), czasopiśmie wydawanym przez Elsevier