dr hab. Piotr Banaszyk, prof.nadzw. UEP z Katedry Logistyki Międzynarodowej został powołany na członka pomocniczego Zespołu - komisji do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji na okres od dnia 24.10.2012 do dnia 30.11.2012.