Biografia

2007- magister ekonomii

2017- doktor nauk ekonomicznych

 

Dydaktyka

Introduction to Management   

International HR Management

 

Hobby

literatura

sport - pływanie, narciarstwo

 


Wykaz publikacji

 

Artykuły w czasopismach:

Kania, A., 2012, Zaplanowane działanie czy przypadek: kreacja i rozwój klastrów biotechnologicznych, „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, vol.10, nr 1.

Kania, A., 2013, Dobre praktyki w zakresie polityki wspierającej kreację i rozwój klastrów na świecie, Przegląd Ekonomiczny, nr 10, s.16-21, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu.

 

Rozdziały w książkach i zeszytach naukowych:

Gorynia, M., Jankowska, B., Fuks, K., Mroczek, K., Kania, A., 2012, Konkurencyjność regionu a klastry, w: Konkurencyjność regionalna, (red.) Gorynia, M., Łaźniewska, E., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jankowska, B., Kania, A., Trąpczyński, P., 2016, Clusters in the process of internationalization, w: Changes and Challenges in the Modern World Economy, (red.) Szymczak, M., Rynarzewski, T., Wydawnictwo UEP Poznań.

Jankowska, B., Kania, A., 2016, Branże jako uczestnicy i receptory kryzysu, w: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, (red.) Dzikowska, M., Gorynia, M., Jankowska, B., Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Kania, A., Mroczek-Dąbrowska, K., Trąpczyński, P., 2016, Globalny kryzys gospodarczy w wybranych gospodarkach narodowych, w: Międzynarodowa konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu gospodarczego i po jego wystąpieniu, (red.) Dzikowska, M., Gorynia, M., Jankowska, B., Wydawnictwo Difin, Warszawa.

 

 

Materiały konferencyjne:

Kania, A., 2013,Influence of knowledge clusters on the competitiveness of Baden-Wurttemberg, materiały pokonferencyjne, 11th International Conference on Knowledge, Economy and Management (ICKEM 2013), 27-30.11.2013,Valletta, Malta.


Kania, A., 2014, Klaster BioValley jako miejsce kreowania innowacji na granicy trzech państw, w: Współpraca międzynarodowa a rozwój regionalny, Część I. Uwarunkowania i formy współpracy transgranicznej, (red.) Grabowiecki, J., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

 

Referaty wygłoszone na konferencjach naukowych:

The Regional Studies Association Early Career Conference, “Looking Forward: The Future of Regional Studies”, 01.11.2013, Manchester, Wielka Brytania, referat: "ROLE OF CLUSTER POLICY IN MOBILIZING BADEN-WÜRTTEMBERG".


Wydziałowe Seminarium Doktorskie, „Wyzwania Gospodarki Międzynarodowej 2013”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 26.10.2013, Poznań, Polska, referat: "ROLA INNOWACYJNYCH KLASTRÓW W BUDOWANIU KONKURENCYJNOŚCI BADENII- WIRTEMBERGII - WYNIKI BADAŃ".


IV Konferencja Młodych Naukowców, „Gospodarka, Technologia, Społeczeństwo”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 09.06.2012, Poznań, Polska, referat: “MODELE POLITYKI WSPIERAJĄCEJ KREACJĘ I ROZWÓJ KLASTRÓW NA ŚWIECIE – NAJLEPSZE PRAKTYKI".