DOŚWIADCZENIE BADAWCZE I DYDAKTYCZNE ZESPOŁU

Katedra Międzynarodowych Łańcuchów Dostaw ( Logistyki Międzynarodowej) istnieje od 1998 roku. Od początku działalności głównym obszarem zainteresowań pracowników Katedry i członków zespołu prowadzącego zajęcia na Studiach Podyplomowych były zagadnienia związane z zarządzaniem logistycznym w wymiarze międzynarodowym. Impulsem do zaangażowania się w ten obszar była rosnąca rola logistyki. Z obszarem badawczym łączy się cel edukacyjny, którym jest jak najlepsze przygotowanie oferty dydaktycznej. Od początku istnienia Katedry jej pracownicy tworzyli programy zajęć o takiej specjalności. Przykładowym efektem było opracowanie, pod redakcją prof. E.Gołembskiej – Kompendium wiedzy o logistyce (PWE, Warszawa 1999), wraz z późniejszymi aktualizacjami. Najnowsze książki z zakresu logistyki międzynarodowej to Logistyka międzynarodowa i Eurologistyka, wydane w latach 2014-15 w Wydawnictwie Naukowym PWN.
Potwierdzeniem doświadczenia w sferze logistyki jest fakt opublikowania przez pracowników Katedry Miedzynarodowych Łańcuchów Dostaw (Logistyki Międzynarodowej) wielu podręczników akademickich, monografii i publikacji. Są to zarówno podręczniki obejmujące kurs podstawowy, jak i bardziej zaawansowane i szczegółowe opracowania, kierowane do specjalistów z branży.

Pracownicy Katedry  są autorami wielu innych artykułów publikowanych w takich specjalistycznych czasopismach jak: Logistyka, Eurologistics, Top Logistyk, Logistyka a Jakość, Gospodarka Magazynowa i Logistyka, Logforum, Logistyka, Autobusy. Z opracowanych podręczników, książek i publikacji korzystają nie tylko studenci Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale także studenci państwowych i prywatnych uczelni w całym kraju.

Pracownicy Katedry przygotowali kompleksową ofertę dydaktyczną, obejmującą specjalność Logistyka Międzynarodowa na studiach pierwszego stopnia (licencjackich), drugiego stopnia (magisterskich), możliwość pisania rozprawy doktorskiej (na studiach trzeciego stopnia) oraz możliwość uczestniczenia w Studiach podyplomowych. Opracowany program jest zgodny ze standardami obowiązującymi na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie dydaktyczne oraz liczne kontakty z praktyką gospodarczą stworzono program, obejmujący oprócz logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, zagadnienia  związane z produkcją i zakupami oraz technologie  informatyczne w logistyce. Taki wybór przedmiotów i tematów pozwala na właściwe przygotowanie się do kariery w międzynarodowym środowisku zawodowym logistyków.