MAJ 2019 - Artykuł pt.: „Attractiveness of augmented reality to consumers” autorstwa Tomasza Grzegorczyka, Rafała Śliwińskiego i Joanna Kaczmarek) został opublikowany w renomowanym czasopiśmie naukowym: TECHNOLOGY ANALYSIS & STRATEGIC MANAGEMENT (lista A – 25 pkt.).


Artykuł dotyczy atrakcyjności rzeczywistości rozszerzonej (AR), która może istotnie wpływać na kształtowanie przewagi konkurencyjnej firm poprzez zapewnienie różnych korzyści dlakonsumentów. Celem tego artykułu jest ocena, czy AR jest atrakcyjna dlakonsumentów oraz odpowiedź na pytanie w jakich obszarach AR może stworzyć największą wartość. Dzięki badaniom autorzy zidentyfikowali najbardziej przydatne obszary aplikacji ARjako czynniki wpływające na atrakcyjność AR dla konsumentów. Ich badanie pokazują, że konsumenci uznają AR za najbardziej użyteczne w dziedzinie edukacji, medycyny iturystyki. Ponadto, znaleźli lukę między podażą a potrzebami klientów pod względem typów aplikacji AR oferowanych na rynku. Zidentyfikowali także zalety i wady aplikacji AR w porównaniu do ich tradycyjnych odpowiedników wpływających na jego przyjęcie. Ich badania, opisane w artykule, potwierdzają że zarówno hedoniczne, jak i użytkowe aspekty użytkowania są ważne dla przyjęcia przez konsumentów AR.


 Link do artykułu: https://doi.org/10.1080/09537325.2019.1603368