W ten wyjątkowy czas Świąt Bożego Narodzenia 

niech radość i szczęście wypełnią każdą chwilę, 

a nadchodzący Nowy Rok przyniesie same sukcesy.

                                                       

W imieniu koleżanek i kolegów

z Katedry Zarządzania Międzynarodowego

Jerzy Schroeder

Kierownik Katedry