W dniu 28.09.2019 r. o godz. 11:00  

w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
odbędzie się Absolutorium Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej