ODDZIAŁ POZNAŃSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO
POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
I
WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM W POZNANIU

organizują w roku akademickim 2015/2016 cykl Wykładów Otwartych:

„Wielowymiarowe metody statystyczne w badaniach medycznych”

Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu, w środy o godz. 17.30 w Sali A1.33 Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.
Wykład na temat:

Wspieranie procesu diagnozy pacjentów o podwyższonym zagrożeniu omdleniem kardiogennym 

wygłosi
dr Justyna Marcinkowska w dniu 20 kwietnia 2016r.


Serdecznie zapraszam do udziału w wykładach oraz proszę o ich upowszechnienie wśród Państwa seminarzystów, doktorantów i współpracowników.

Przewodnicząca Rady Oddziału PTS w Poznaniu

/Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP/