ODDZIAŁ POZNAŃSKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA STATYSTYCZNEGO
                             POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK
                                                                       I
                        WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM W POZNANIU

  organizują w roku akademickim 2015/2016 cykl Wykładów Otwartych:

                       „Wielowymiarowe metody statystyczne
                                w badaniach medycznych”


Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu, w środy o godz. 17.30 w Sali A1.33
Wydziału Matematyki i Informatyki UAM przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu.

                                    Wykład na temat:

Eksploracja statystyczna danych biomedycznych. Znów ta genetyka?
                                             wygłosi
Dr Marta Molińska-Glura w dniu 15 czerwca 2016r.

Serdecznie zapraszam do udziału w wykładach oraz proszę o ich upowszechnienie wśród
Państwa seminarzystów, doktorantów i współpracowników.

                                                        Przewodnicząca Rady Oddziału PTS w Poznaniu
                                                                             /Dr hab. Elżbieta Gołata, prof. nadzw. UEP/