Szanowni Państwo,


została opublikowana lista najlepszych absolwentów UEP dla Uczelni i dla Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej na studiach I i II stopnia w roku akad. 2017/2018.

Na tablicy ogłoszeń przed Dziekanatem WIGE została wywieszona lista rankingowa najlepszych absolwentów Wydziału.

Jeżeli korzystali Państwo z pożyczki lub kredytu studenckiego zgodnie z Zarządzeniem nr 93/2017 Rektora UEP macie Państwo prawo zwrócić się do Rektora za pośrednictwem Dziekana o wydanie zaświadczenia i przedłożyć w Banku w celu umorzenia pożyczki lub kredytu w części ustalonej w odnośnych przepisach prawa.


Zapotrzebowanie na wydanie zaświadczenia należy składać w Dziekanacie.