POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE
                          POLISH STATISTICAL ASSOCIATION

                        Rada Oddziału w Poznaniu Regional Council in Poznań


Przewodniczący President: Elżbieta Gołata                

elzbieta.golata@ue.poznan.pl

ul. J. H. Dąbrowskiego 79,

60–959 Poznań 2,

tel. (61) 279 83 03, (61) 854 39 37


Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Statystycznego

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

 

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych UP w Poznaniu
oraz Wydział Matematyki i Informatyki  UAM  w Poznaniu

 

 

organizują w roku 2014 cykl  Wykładów Otwartych:

„Metody statystyczne i  ich zastosowania”.

 

Cykl obejmuje  nowoczesne metody  statystyki matematycznej
wykorzystywane przy opracowywaniu danych statystycznych.

 

Wykłady odbywać się będą raz w miesiącu, w środy o godz. 17.30

w sali A1.33 Wydziału Matematyki i Informatyki UAM

przy ul. Umultowskiej 87 w Poznaniu

 

Najbliższy wykład na temat :

„O dwóch podejściach do analizy serii doświadczeń odmianowych:
porównanie analizy jedno- i dwustopniowej”

wygłosi prof. dr hab. Wiesław Pilarczyk w dniu 19 marca 2014 r.

Współautorami wykładu są  T. Caliński, S Czajka, Z. Kaczmarek,
P. Krajewski,   I. Siatkowski i M. Siatkowski
.