W dn. 18.04.2016 na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Michała Burzyńskiego nt."Migration, Human Capital and Growth in a Globalized Economy", przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. UCL Frédérica Docquier i prof. UEP Krzysztofa Malagi w ramach umowy między Université Catholique de Louvain w Louvain-la-Neuve i Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

W wyniku jej bardzo pozytywnego przebiegu Komisja Doktorska w składzie: prof. UCL Fabio Mariani, (przewodniczący), prof. Slobodan Djajic z The Graduate Institute Geneva, i prof. SGH Jakub Growiec (recenzenci), prof. UCL Frédéric Docquier i prof. UEP Krzysztof Malaga (promotorzy), prof. UCL David de la Croix, prof. Witold Jurek z UEP (członkowie) nadała mgr. Michałowi Burzyńskiemu stopień doktora ekonomii i zarządzania Uniwersytetu Katolickiego Louvain w Louvain-la-Neuve.

Równocześnie Komisja Doktorska w składzie: prof. Witold Jurek (przewodniczący), prof. Slobodan Djajic z The Graduate Institute Geneva i prof. SGH Jakub Growiec (recenzenci), prof. UCL Frédéric Docquier i prof. UEP Krzysztof Malaga (promotorzy), prof. UEP Elżbieta Gołata, prof. UEP Paweł Kliber, prof. Marian Matłoka, prof. UCL Fabio Mariani, prof. Krzysztof Piasecki, po przeprowadzeniu dwóch tajnych głosowań nad: przyznaniem mgr. Michałowi Burzyńskiemu stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i uznaniem pracy doktorskiej za wyróżniającą się, w których wszyscy członkowie oddali głos na „tak”, przedłoży oba wnioski pod głosowanie na posiedzeniu Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej w dn. 13.05.2016 r.