Postanowieniem z 25.06.2019 Prezydent RP nadał Pani dr hab. Elżbiecie Gołacie tytuł profesora nauk ekonomicznych.
Serdecznie gratulujemy!