W dniu 6 października 2017 roku Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej jednogłośnie nadała:

- stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Panu dr. Marcinowi Anholcerowi z Katedry Badań Operacyjnych;

- stopień doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia Panu mgr.Łukaszowi Wawrowskiemu, doktorantowi w Katedrze Statystyki.

Serdecznie gratulujemy