Zgłoś się do udziału w projekcie badawczym prowadzonym przez Centrum Zastosowań Matematyki i Inżynierii
Systemów działające w Polskiej Akademii Nauk, szczegóły dostępne są na stronie: http://maths.com.pl/?q=projekt-badawczy-wrp