W dniu 10 listopada 2015 r. prof. E. Panek przewodniczył  w posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej wyznaczonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów (Sekcja Nauk Ekonomicznych) w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego n. ekonomicznych dr D. Pekasiewicz (Uniwersytet Łódzki)