Poznań, 6.04.2016 r.

 

Dziekan i Rada Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podają do wiadomości, że publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską

Mgra Michała Burzyńskiego


na temat: „Migration, Human Capital and Growth in a Globalized Economy”

 

odbędzie się 18 kwietnia 2016 roku o godz. 15:00 w sali 236 A Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodległości 10, (Gmach Główny, II piętro).

 

Promotorzy:              dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP

                                   Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

                                   Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

                                   Katedra Ekonomii Matematycznej

 

                                   prof. Frérdéric Docquier

                                   Université Catholique de Louvain

                                    Louvain-la-Neuve

                                   Belgia

 

Recenzenci:                dr hab. Jakub Growiec, prof. nadzw. SGH

                                   Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

                                   Kolegium Analiz Ekonomicznych

                                   Katedra Ekonomii Ilościowej

 

                                   prof. Slobodan Djajic

                                   The Graduate Institute of Geneva

                                   Szwajcaria

 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zostały opublikowane na stronie: www.wige.ue.poznan.pl .

 

Dziekan Wydziału

Informatyki i Gospodarki Elektronicznej

Prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw.UEP