Rozstrzygnięcie konkursu MNiD 2019 (3)

Konkurs dla MNiD został rozstrzygnięty. Propozycje podziału subwencji MNiD 2019 zostały podane na stronach Repozytorium UEP TWiKi. Dostęp: Kierownicy Katedr i członkowie RW IGE.


Odwołania od decyzji Komisji Konkursowej – kierowane wyłącznie w formie pisemnej do Przewodniczącej Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych, dr hab. Doroty Appenzeller, prof. nadzw. UEP (Katedra Ekonometrii, budynek C, ul. Towarowa 53, pok. 320) – przyjmowane będą do 14 czerwca 2019 r.

                                                  Dziekan WIGE

                             Prof. dr hab. Krzysztof Malaga, prof. zw. UEP


Poznań, 6.06.2019 r.