Polskie Towarzystwo Statystyczne, Oddział w Poznaniu wraz z Urzędem Statystycznym w Poznaniu organizują  seminarium poświęcone metodologii nowoczesnej statystyki działalności gospodarczej.

Seminarium odbędzie się  w środę 25 listopada o godz. 11 w sali 218 w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu