W dniu 18 października 2016 w siedzibie Urzędu Miasta Poznania odbyła się uroczystość wręczenia Nagród i Stypendiów Artystycznych i Naukowych Miasta Poznania. Stypendium naukowe za ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe potwierdzone wyróżnioną rozprawą doktorską i  licznymi wysoko punktowanymi publikacjami odebrał z rąk Prezydenta Miasta Poznania dr inż. Jakub Flotyński. Laureatowi serdecznie gratulujemy!