Strona główna

Udział mgr. Michała Burzyńskiego w Konferencji na Uniwersytecie w Nottingham


W dniach 1-2 maja 2014 r. na University of Nottingham odbyła się 13th Globalisation and Economic Policy annual postgraduate conference, w trakcie której mgr Michał Burzyński (doktorant WIGE i UCL) wygłosił referat nt. “The Welfare Impact of Global Migration in the OECD Countries”.