W dniu 11.07.2017 r. prof. dr hab. Krzysztof Malaga wziął udział w Seminarium Rankingowym Perspektywy 2017, które odbyło się w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii na Politechnice Warszawskiej.