Prof. Wojciech Cellary uczestniczył w konferencji „e-Administracja dla Biznesu 2015 - e-usługi dla Biznesu”, która odbyła się w dniach 14-15 kwietnia 2015 w Warszawie. Prof. Cellary pełnił funkcję moderatora panelu dyskusyjnego zatytułowanego „E-usługi przyjazne dla biznesu – konfrontacja wizji rozwoju e-usług pomiędzy biznesem a instytucjami publicznymi”. W panelu wzięli udział Arkadiusz Bąk (podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki), Roman Dmowski (podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji) Jerzy Bujok (Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej), Jolanta Jaworska, (Dyrektor ds. Publicznych i Regulacyjnych IBM Polska & Kraje Bałtyckie; Konfederacja Lewiatan), Krzysztof Pietraszkiewicz (Prezes Związku Banków Polskich), Grzegorz Szyszka (Dyrektor Instytutu Logistyki i Magazynowania). Ponadto w trakcie sesji „Efektywność e-usług publicznych” prof. Cellary wygłosił wykład pt. „Chmura drogą do poprawy efektywności e-usług publicznych”.