Rada Doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

ma zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w


VIII Środowiskowej Konferencji Doktorantów  

“Gospodarka. Technologia. Społeczeństwo.”


która odbędzie się w dniu

9. września 2016 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

Głównym celem Konferencji jest stworzenie warunków do wymiany doświadczeń naukowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy doktorantami i młodymi pracownikami uczelni i wydziałów ekonomicznych w Polsce. Konferencja ta będzie nie tylko miejscem na merytoryczną dyskusję, ale również zacieśnieniem więzi w środowisku naukowym.

Konferencja obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • Ekonomia
  • Finanse
  • Gospodarka światowa/ międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • Informatyka ekonomiczna i elektroniczny biznes
  • Polityka regionalna i lokalna państwa i samorządu
  • Towaroznawstwo
  • Zarządzanie

 

Przesłane na konferencję artykuły, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w monografii naukowej (4 pkt MNiSW).

Wzorem lat ubiegłych, w ramach konferencji planowane są sesje referatów oraz sesje posterowe.


Terminy:

Przesłanie zgłoszeń i abstraktów – do 31. lipca 2016

Informacja o zaakceptowaniu abstraktu – 7. sierpnia 2016

Uiszczenie opłaty konferencyjnej – do 19. sierpnia 2016

Przesłanie prezentacji – do 6. września 2016

Przesłanie artykułów – do 30. września 2016

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: gts.ue.poznan.pl.