Pani dr Karolina Sobczak, adiunkt w Katedrze Ekonomii Matematycznej, przebywała w dniach 1-5.12.2014 r. na Wydziale Prawa, Nauk Ekonomicznych i Zarządzania na Uniwersytecie Lotaryńskim (UL) w Nancy, gdzie przeprowadziła 15 godzinny cykl wykładów, w ramach modułu General Equlibrium, poświęconych następującym zagadnieniom: futures markets and uncertainy, Arrow-Debreu contigent commodity markets, general equilibrium with incomplete markets, introduction to dynamic stochastic general equilibrium models. Uczestnikami wykładów byli studenci I roku studiów magisterskich na kierunku Ingénierie de la Finance de Marché.  Wykłady te stanowią jedną z form współpracy między UL w Nancy i UE w Poznaniu, której koordynatorami są prof. UL Francis Biesmans i prof. UEP Krzysztof Malaga.