W dniu 26.02.2016 odbyło się zebranie nauczycieli akademickich (z wyłączeniem profesorów i doktorów habilitowanych) Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, którego celem był wybór 1 przedstawiciela do Rady Wydziału.


W głosowaniu oddano 21 głosów, wszystkie głosy były ważne, bezwzględna większość wynosiła 11 głosów. Zgłoszono jedną kandydatkę, która uzyskała 20 głosów przy jednym wstrzymującym.


W wyniku wyborów do Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wybrano dr Aleksandrę Rutkowską.