Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw UEP wspólnie z Radą Doktorantów UEP, reprezentowaną przez Panią mgr inż. Katarzynę Kluczyńską, zapraszają do udziału w dwóch seminariach naukowych, które odbędą się w dniu 9 października 2014 roku w sali 236A (Sala senacka).

 

O godzinie 9:00, w ramach Międzywydziałowego Spotkania Tematycznego, rozpocznie się wykład prof. Frédérica Docquier z Uniwersytetu Katolickiego Louvain w Louvain-la-Neuve nt. „Income disparities, population and migration flows over the 21st century”.

 

O godzinie 11:00, w ramach Otwartych Dyskusji Doktorskich, rozpocznie się seminarium Katedry Ekonomii Matematycznej, podczas którego mgr Michał Burzyński przedstawi wyniki aktualnych badań prowadzonych w ramach rozprawy doktorskiej pt. „Migrations, Human Capital and Growth in a Globalised Economy,przygotowywanej w formule PhD thèse en co-tutelle na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i na Uniwersytecie Katolickim Louvain w Louvain-la-Neuve, pod kierunkiem naukowym prof. Frédérica Docquier oraz prof. Krzysztofa Malagi.