Rozstrzygnięto piątą edycję programu grantowego UEP pn. „WRACAM”!


Projekt jest adresowany do osób powracających po dłuższej przerwie w karierze naukowej spowodowanej opieką nad dziećmi. 


Laureatką konkursu w 2017 roku została Pani dr Alicja Jajko-Siwek, której wniosek został oceniony na 46,42 punktów (na 60 możliwych do zdobycia). Budżet nagrodzonego projektu pt. „Dzieci czy kariera? Emerytalne implikacje życiowych decyzji, czyli trajektorie życia prowadzące do uzyskania adekwatnych świadczeń emerytalnych” wyniesie 15 000 zł.