W dniach 10-12 maja pan mgr Jakub Morkowski brał udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Matematyki Oblicza (Poznań, 10-12.05.2019). W jej trakcie wygłosił wystąpienie pt. "Porównanie efektywności spekulacji za pomocą sieci neuronowych i modeli autoregresyjnych".
W czasopiśmie Eastern European Economics (IF=0.620) w wersji online-first ukazał się artykuł pań M. Szyszko i A. Rutkowskiej " Inflation Expectations of European Consumers after the Crisis. Do Macro Variables Drive Expectations? (DOI: 10.1080/00128775.2019.1610896).
15.05.2019 odbył się Poznan Business Summit 2019 - wydarzenie organizowane przez koła naukowe: Pecunia Moderna i SKN Inżynierii Finansowej. Opiekunem SKN IF jest pan
dr Marcin Bartkowiak.