Pracownicy Katedry Matematyki Stosowanej oferują następujące seminaria magisterskie: