Połączenie zajęć teoretycznych z praktyką to jedno z głównych wyzwań współczesnej edukacji na poziomie wyższym. 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rozszerza swoją ofertę edukacyjną o kolejne zajęcia z praktykami biznesu. 
Katedra Marketingu Produktu do współpracy w ramach specjalności menedżer produktów kosmetycznych zaprosiła lidera branży kosmetycznej w naszym regionie – Beiersdorf Manufacturing Poznań/NIVEA
Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Beiersdorf Manufacturing Poznań/NIVEA, z udziałem rektora UEP prof. dr. hab. Mariana Goryni, prof. zw. UEP, i prezesa Zarządu Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. Wiesława Biernackiego, została podpisana 13 kwietnia 2015 r.


Problemy, które możemy pomóc rozwiązać:

1. Przygotowanie, konsultacje i realizacja projektów w zakresie:
 • zarządzanie portfelem produktów/produktem,
 • zarządzanie portfelem marek/marką,
 • strategii marketingowych,
 • badań rynkowych i marketingowych,
 • systemów informacji marketingowej,
 • prognozowania i planowania sprzedaży,
 • opiniowanie projektów badawczych, przygotowanych przez inne podmioty.

  2. Szkolenia dla firm i instytucji z zakresu:
 • zarządzania portfelem produktów/produktem,
 • zarządzania portfelem marek/marką,
 • zarządzania informacją. 

  3. Studia podyplomowe skierowane do konkretnych podmiotów lub grup zawodowych.