Publikacje

Informacyjne podstawy decyzji marketingowych

Bogdan Sojkin,
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 2009
W książce scharakteryzowano potrzeby informacyjne w zakresie marketingu na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem oraz elementy systemu informacji marketingowej, a także wskazano na konieczność wdrażania najnowszych rozwiązań technologii informacyjnej, efektywnie wspierających proces podejmowania decyzji w zakresie marketingu.