Publikacje

Wprowadzanie nowego produktu na rynek

praca zbiorowa 
pod redakcją naukową
Bogdana Sojkina,
Zeszyt Naukowy AE 
Poznań 31/2003
Zeszyt naukowy poświęcony został pierwszemu etapowi w cyklu życia produktu. Celem prezentowanych artykułów jest przybliżenie podstawowych problemów związanych z istotą etapu wprowadzania produktu na rynek, jego miejscem w rynkowym cyklu życia, specyfiką wprowadzania na różne rynki oraz stosowania wybranych instrumentów marketingowych.