Publikacje

Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości

pod redakcją 
Jacka Kalla i Bogdana Sojkina,
Wydawnictwo AE w Poznaniu,
Poznań 2006
Książka jest zbiorem referatów prezentujących najnowsze poglądy na kwestie zarządzania produktem i marką na różnych rynkach branżowych. Przedmiot rozważań jest szczególnie aktualny w warunkach hiperkonkurencyjnej gospodarki, w której coraz trudniej utrzymać (w długiej perspektywie czasu) trwałą przewagę konkurencyjną nad rywalami.