Nowa specjalność na studiach II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

Design to nie wygląd. Design to sposób w jaki coś działa.

Steve Jobs

 

W świecie hiperkonsumpcji design jest jednym z najbardziej potrzebnych przejawów ludzkiej kreatywności. Design upraszcza nasz świat – humanizuje sferę technologii, wyrobów i usług. Firmy, które to zrozumiały i wykorzystują ten zakres wiedzy, są z reguły motorem rozwoju współczesnej gospodarki. Jednak w dzisiejszych dynamicznych warunkach rynkowych nawet ciekawe i wartościowe produkty same się nie sprzedadzą. Potrzebują odpowiedniego wsparcia w momencie wprowadzania na rynek. A zatem sukces w dzisiejszych realiach biznesowych wymaga wiedzy na temat możliwości wykorzystania prawdziwego potencjału designu, a także umiejętności mądrego wprowadzania produktów na rynek.

Specjalność Design i Komercjalizacja Produktu, realizowana na Wydziale Towaroznawstwa, to odpowiedź na potrzeby rynku w zakresie specjalistów rozumiejących rynkowe znaczenie designu i skutecznej komercjalizacji produktu, przygotowanych do efektywnego zarządzania tymi procesami.

Dostępna w Polsce oferta edukacyjna skupia się na niezależnym kształceniu dwóch profili absolwentów – projektanta oraz menedżera, przygotowanych do myślenia zupełnie innymi kategoriami. Specjalność Design i Komercjalizacja Produktu w swoim programie łączy oba sposoby myślenia o produkcie.

Specjalność prowadzona jest przez Katedrę Marketingu Produktu. Zainteresowania badawczo-naukowe pracowników Katedry skupione są na szeroko rozumianym produkcie we wszystkich etapach jego cyklu życia. Uzupełniająca się wiedza i doświadczenie naukowe oraz praktyczne pracowników Katedry, dają podstawy do „mówienia” o dobrze zaprojektowanym produkcie i jego komercjalizacji w ujęciu kompleksowym. Dodatkowym atutem specjalności jest osadzenie jej w realiach towaroznawczych, co umożliwia studentom technologiczno-jakościowe spojrzenie na produkt, jego strukturę wartości i stronę funkcjonalną. Uzupełnienie wiedzy z obszaru designu i zarządzania produktem o przyrodnicze, technologiczne i ekonomiczne zagadnienia, daje studentom głębsze zrozumienie produktu, przekładając się na przewagę absolwenta na rynku pracy.

 

Jak rozumiemy design?

Design to działalność intelektualna, specyficzny sposób rozwiązywania problemów społecznych, gospodarczych i projektowych; to świadome podejście do rozpoznawania potrzeb i zaspokajania ich przy pomocy dostępnych środków materialnych i technologicznych. Design nie odnosi się jedynie do obszaru stylu i estetyki; jest narzędziem służącym doskonaleniu wyrobów, usług i procesów. W przedsiębiorstwach design postrzegany jest coraz częściej jako skuteczne narzędzie wprowadzania nowych rozwiązań. Rozwijający się portfel rynkowy wyrobów i usług sprawia, że dążący do poprawy jakości życia konsumenci coraz bardziej zdecydowanie domagają się dobrych produktów, do powstania których niezbędna jest wiedza na temat rynkowego wykorzystania designu. Design kładzie nacisk na kreatywność, nowoczesność, innowacyjność, a nade wszystko na nową wizję lepszej przyszłości konsumenta.


Jak rozumiemy komercjalizację?

Szansę na sukces rynkowy mają dobrze zaprojektowane produkty i usługi, które zostaną odpowiednio zaprezentowane na rynku. Stąd w nazwie specjalności pojawia się komercjalizacja. Jest to proces sam w sobie trudny, wymagający wiedzy marketingowej, ekonomicznej i zarządczej; to proces prowadzący do nadania produktowi takich wartości, które zostaną zaakceptowane przez uczestników rynku. Dlatego w programie specjalności duży nacisk położony został na zagadnienia związane z wprowadzeniem produktu na rynek czyli przygotowaniem jego strategii.

 

TEMATYCZNE OBSZARY KSZTAŁCENIA

Program specjalności realizowany jest przez Wydział Towaroznawstwa, przy wsparciu pracowników Uniwersy            tetu Artystycznego w Poznaniu oraz praktyków biznesu.

Program obejmuje przedmioty z czterech bloków tematycznych:

- przedmioty kształtujące podstawy wiedzy ekonomiczno – marketingowej menedżera

- przedmioty poświęcone kształtowaniu różnych wymiarów wartości produktu

- przedmioty o tematyce towaroznawczej

- przedmioty poświęcone stricte problemowi designu i komercjalizacji produktu

 

PROBLEMATYKA PORUSZANA W PROGRAMIE SPECJALNOŚCI:

•      Rozwój/innowacyjność produktów

•      Design w budowaniu przewagi konkurencyjnej

•      Obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, w których design ma zastosowanie

•      Zarządzanie designem w przedsiębiorstwie

•      Badania marketingowe (produkt, marka, konsument)

•      Budowanie i implementacja strategii produktu/marki

•      Projektowanie przestrzeni rynkowej dla produktu/marki

•      Komercjalizacja produktu/marki

•      Zarządzanie produktem/marką

•      Towaroznawcze aspekty rozwoju i zarządzania produktem

 

POTENCJALNE MIEJSCA PRACY PO UKOŃCZENIU STUDIÓW NA SPECJALNOŚCI:

•      Przedsiębiorstwa w branżach kreatywnych

•      Przedsiębiorstwa różnych branż (wytwórczych i usługowych) chcące budować przewagę konkurencyjną w oparciu o design

•      Przedsiębiorstwa stawiające na innowacje

•      Działy projektowe, badawcze, rozwoju produktu, marketingu…

•      Agencje kreatywne (reklamowe, mediowe, badawczo –rozwojowe)

•      Agencje konsultingowo - doradcze