Pracownicy

mgr inż. Anna Michalska

Doktorantka w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości

Wykształcenie

2009 - mgr inż., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

Doświadczenie zawodowe

2014 - obecnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant

 

Prowadzone zajęcia

Statystyczne Sterowanie Procesem, laboratoria komputerowe, Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Studia I stopnia

 

Obszar badań naukowych

Zainteresowania badawcze doktorantki obejmują tematykę zarządzania jakością, metod statystycznych w zarządzaniu jakością i produkcji, nadzoru nad rynkiem wyrobów przemysłowych oraz potwierdzania zgodności. Doktorantka prowadzi badania w zakresie certyfikacji dobrowolnej artykułów konsumpcyjnych trwałego użytku.

 

Najważniejsze publikacje

Michalska A., Maleszka A., 2016, Certyfikacja dobrowolna wyrobów użytkowych na polskim rynku, Problemy Jakości, 10, s. 2-8.

Michalska A., Maleszka A., 2016, Marketingowe ujęcie usługi dobrowolnej certyfikacji dobra trwałego użytku, Marketing i Rynek, 7, s. 539-550, CD.

Maleszka A., Michalska A., 2016, Wymagania bezpieczeństwa względem produktów powszechnego użytku w Polsce, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, s. 425-436, CD.

 

Członkostwo w komisjach i organizacjach

2016 – Członek Rady Doktorantów UEP

 

Zainteresowania pozanaukowe

zdrowy tryb życia (sport, żywność ekologiczna, medycyna)


bud A, pok. 332,
tel. 61 856 94 22
dyżur: 
piątek 10.00 - 11.00, p.332 A

e-mail: anna.michalska@ue.poznan.pl