Wykształcenie:

 • 1973 - studia wyższe, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu, Kierunek: Handlowo-Towaroznawczy, Specjalność: Towaroznawstwo
 • 1983 - dr, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat rozprawy doktorskiej: "Opracowanie metodyki ilościowego oznaczania kwasów chlorogenowych w produktach roślinnych"
 • 1998 - dr hab., Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, temat rozprawy habilitacyjnej: "Narzędzia sterowania jakością w polskiej gospodarce wolnorynkowej"

Doświadczenie zawodowe:

 • 2000- profesor nadzwyczajny Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Funkcje UEP:

 • członek Rady Wydziału Towaroznawstwa
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Badań Naukowych
 • członek Wydziałowej Komisji ds. Finansów Wydziału
 • członek komitetu jakości Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych
 • 2005-2008 członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów

Wyróżnienia: 

 • 1973- Suma Cum Laude, WSE Poznań
 • 2001- Nagroda Zespołowa JM Rektora AE
 • 2005- Medal Jakości, Wielkopolski Instytut Jakości
  Dyplom Podziękowania od Polskiego Forum ISO 9000 za Przewodniczenie Komisji Problemowej Metod Statystycznych oraz prace w Radzie Programowej

Prowadzone zajęcia:

 • Statystyczne sterowanie procesami
 • Projektowanie statystycznego sterowania procesami
 • Economical aspects of quality
 • Sterowanie jakością w laboratoriach badawczych – wykład do wyboru
 • Ćwiczenia z chemii ogólnej (laboratorium)

Charakterystyka działalności naukowo-badawczej:
Zarządzanie jakością i statystyczna kontrola procesów, metody i narzędzia wspomagania w przedsiębiorstwach i laboratoriach, bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Metody doskonalenia zarządzanie jakością w firmach produkcyjnych i laboratoriach (walidacja metod i niepewność). Nadzór nad rynkiem wyrobów. Systemy sterowania (SPC) i  kontroli wewnętrznej (nadzór prowadzony w przedsiębiorstwie) oraz potwierdzanie zgodności w ramach  systemów akredytacyjnych (ocena zewnętrzna).


Członkostwo w organizacjach zawodowych:

 • Członek Komitetu Technicznego PKN ds. Zastosowań Metod Statystycznych (KT nr 10)
 • Ekspert Komitetu Wielkopolskiej Nagrody Jakości, asesor oceniający firmy startujące w konkursie WNJ
 • Członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Jakości i Zarządzania  POLISOLAB
 • Członek Prezydium Sądu Konkursowego o Złoty Medal MTP
  Odzieży, Obuwia i Dodatków NEXT SEASON
  Salon Mody FAST FASHION
  Tkanin i Dodatków dla Przemysłu Odzieżowego TEX-STYLE
  Forum Fryzjerstwa – LOOK i Forum Kosmetyki i Solariów – BEAUTY VISION
 • Przedstawiciel Wydziału Towaroznawstwa UE w Klubie Polskie Forum ISO 9000
 • Członek Rady Programowej Klubu PF ISO 9000
 • Członek Komisji Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości PAN Oddział w Poznaniu
Najważniejsze publikacje:
 • Maleszka Alicja, Łagowski Edmund, Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2009
 • Maleszka Alicja, Akredytacja. Potwierdzenie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010
 • Maleszka Alicja, Kowalczyk Violetta, Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w handlu, w: Towaroznawstwo żywności i przedmiotów użytku, red. Krystyna Skibniewska, s. 7-14, Olsztyn 2004
 • Maleszka Alicja, Czupryna Monika, Specyfikacja wymagań dla podmiotów rynkowych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w świetle najnowszych wymagań UE cz. I wymagania dla producentów żywności, w: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki, red. Stefan Doroszewicz, Anna Zwierzchowska, s. 91-100, Warszawa 2005
 • Maleszka Alicja, Swat Urszula, Kowalczyk Violetta, Specyfikacja wymagań dla podmiotów rynkowych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w świetle najnowszych wymagań UE cz. II wymagania prawne w sferze obrotu żywnością, w: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki red. Stefan Doroszewicz Anna Zwierzchowska, s. 101-109, Warszawa 2005 
 • Maleszka Alicja, Purol Marta, Specyfikacja wymagań dla podmiotów rynkowych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w świetle najnowszych wymagań UE cz. III Wymagania dla Urzędowych jednostek nadzoru nad żywnością, w: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki red. Stefan Doroszewicz, Anna Zwierzchowska, s. 110-119, Warszawa 2005
 • Maleszka Alicja: Problematyka niepewności pomiarów i badań, w: Nowe metody statystyczne wspomagające zarządzanie jakością red. Romuald Zalewski, s. 23-58, Poznań 2007
 • Kowalczyk Anna, Maleszka Alicja, Zastosowanie kart statystycznego sterowania procesem w produkcji krótkoseryjnej, w: Koncepcje zarządzania jakością doświadczenia i perspektywy red. Tadeusz Sikora, s. 556-564, Kraków 2008
 • Kowalczyk Anna, Maleszka Alicja, Metody i techniki zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej cz. III Narzędzia doskonalenia organizacji w: Zarządzanie jakością – Doskonalenie organizacji, red. Tadeusz Sikora, s. 524-535 t. I, Kraków 2010

CZASOPISMA

 • Czupryna Monika, Maleszka Alicja:  Dodatkowe wymagania stawiane przedsiębiorcom branży spożywczej – międzynarodowy standard żywności (IFS) Problemy Jakości 2006/9, s. 21-25, 2006r. 
 • Maleszka Alicja: Europejski system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności RASFF w latach 2002-2007, Problemy jakości, s. 11-15, nr 9 2009r.
 • Maleszka Alicja, Kuśnierek Katarzyna: „System bezpieczeństwa informacji (ISMS) w krajowych urzędach administracji publicznej”, Towaroznawcze Problemy Jakości - Polish Journal of Commodity Science, s. 22-39, nr 2 [19] 2009r.

PUBLIKACJE W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH

 • Maleszka Alicja, Purol Marta: Acceptance sampling procedure versus control charts 15th IGWT Symposium Global Safety of Commodity and Environment. Quality of Life, t. I, s. 200-205, Kijów 2006r. 
 • Maleszka Alicja, Danielak Marta: Quality indicators in efficiency measurement in industrial company Current Trends in Commodity Science : proceedings of the 9th International Conference (IGWT), t. I, s. 41-46, Poznań 2007r. 
 • Maleszka Alicja, Swat Urszula: Bezpieczeństwo żywienia w ośrodkach wypoczynkowych w kontekście wymagań normy ISO 22000, Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE, s. 103-108, Warszawa 2008r.
 • Maleszka Alicja, Matuszak Leszek, Schulz Anna: Certification and evaluation of ifs logistics standard in Poland, 17 th IGWT Symposium: 2010 International Conference on Commerce: Facing the challenges of the future: Excellence in business and commodity science, t.. II, rozdział V Commerce and competitiveness, s 709-714, Bukareszt 2010r.